۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان    13 November 2018
   
 
با نمایشگاه های تخصصی حوزه ایمنی و حفاظت در مهر ماه 95 همراه باشید
         

دسته بندی :مقالات جدید تاریخ انتشار :۱۳۹۷/۶/۴
     نكات ايمني از حریق در مدرسه The points of safety school

انوشیروان صفری کارشناس ایمنی

a_safari353@yahoo.com

به نقل از كميته جامعه ايمن مركز بهداشت ارسنجان

1- درب كلاس ها به طرف بيرون باز شود تا در صورت هجوم دانش آموزان هنگام حوادثي مانند آتش سوزي درب به راحتي باز شود .

2- درب كلاس ها داري دستگيره مناسب و سالم باشد .

6- بخاري كلاس در گوشه اي خارج از مسير تردد دانش آموزان و ترجيحاً در بالاتر از سطح زمين نصب شده باشد .

8- درب هاي اضطراري ( درب دوم ) راهروهاي عمومي مدرسه هميشه باز باشد تا در صورت بروز حوادثي مثل زلزله و آتش سوزي دانش آموزان از چند درب بتوانند خارج شوند .

10- كپسول اطفاء حريق در مكان مناسب در دسترس و در معرض ديد نصب شده باشد .

11- وجود كپسول اطفاء حريق به ازاي هر ساختمان در مدرسه .

12- سيم كشي برق مدرسه به روش تو كار باشد .

13- پريزهاي برق داراي روكش ايمن باشد .

14- درسيستم برق كشي، مواردي كه منجر به بروز حادثه گردد فرسودگي ، اتصالات و لخت بودن سيم هاي برق و ... وجود نداشته باشد .

15- كنتور برق داراي جعبه محافظ باشد

19- مديران مدرسه ، نحوه استفاده از كپسول آتش نشاني را بداند .

23- دانش آموزان نحوه خاموش كردن آتش را با استفاده از كپسول اطفاء حريق بدانند .

25- مدرسه داري پليس مدرسه باشد .

31- مديران مدرسه با همكاري كارشناس نيروي انتظامي هر چند وقت يكبار جلسات بازآموزي دانش آموزان موتور سوار را داشته باشند .

32-منبع سوخت ( نفت ) در مدارسي كه گاز سوز نيستند بدون نقص و در محل مناسب دور از دسترس دانش آموزان باشد .

33- به هيچ وجه منبع نفت ، بشكه نفت ، گالن نفتي ، پيت نفتي در راهروها و كلاس هاي درسي نباشد .

43- مساحت پنجره يك پنجم مساحت كلاس باشد .

47- پله هاي مشرف به پرتگاه بايد لغزنده نبوده و به نرده مناسب مجهز باشد .

48- حداكثر ارتفاع پله ها در مدرسه ها 18 سانتيمتر و حداقل عرض آن 30 سانتي متر و طول آن 30/1 مترباشد .

49-براي درو پنجره ها نبايداز شيشه بزرگ ( جام ) استفاده شود .

50- كلاس دانش آموزان خردسال در مدارس چند طبقه با يد در طبقات پائين تر قرار داشته باشد .

51- ايجاد هر گونه بالكن و تراس مرتبط با كلاس درس ممنوع است .

52- در مدارس شبانه روزي مساحت اتاق خواب بايد براي هر اتاق حدود 40 متر مربع تخت دو طبقه به ظرفيت 8 نفر باشد .

53- براي هر نفر در اتاق خواب شبانه روزي بايد 5 متر مربع سطح در نظر گرفته شود .

54- حداكثر تعداد افراد در هر اتاق عمومي در خوابگاه ها نبايستي بيش از 8 نفر باشد .

55- كف آزمايشگاه و كف ميزهاي آن بايد قابل شستشو و نسبت به حرارت و مواد شيميايي و غيره مقاوم باشد .

56- در مدارسي كه به شبكه آب روستا متصل نيستند كلر زني مداوم منبع آب طبق استاندارد بايد صورت بگيرد .

57- ارتفاع روشويي ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره هاي مختلف تحصيلي cm 75-60 از سطح زمين باشد .

58- كلاس هاي شبانه يا كلاس هايي كه اجباراً از نور مصنوعي استفاده مي نمايند شدت روشنايي بايستي برابر 500الي 300 لوكس بوده و نحوه تابش طوري باشد كه ايجاد خيرگي درچشم دانش آموزان ننمايند .

59- ميزان نور راهروها بايستي برابر 150-100 لوكس باشد .

60- ميزان روشنايي نور براي رخت كن ها ، توالت ها و دستشويي ها بايد 100-50 لوكس در نظر گرفته شود .

61- درجه حرارت مناسب جهت كلاس ها بين 21-18 درجه سانتي گراد باشد .

62-رطوبت 60-50 درصد در كلاس ها باشد .

63- گازهاي حاصل از سوخت دستگاههاي مولد حرارت به خارج از كلاس هدايت شود تا حداقل اكسيژن را براي سوخت كامل مصرف كند . خطر آتش سوزي ، گاز گرفتگي وجود نداشته باشد و فضاي كلاس را به طور يكنواخت گرم نمايد .

64-راه هاي منتهي به دربهاي اضطراري خروجي بايد با رنگ سبز و با علايم ويژه مشخص گردد تا محل فرار اضطراري مشخص گردد .

65- وسايل اضافي مثل ميز ، نيمكت ، كمدها و ... در مسير درب هاي اضطراري وجود نداشته باشد .

66-حتي الامكان وسايل سازه اي در مسير درب هاي اضطراري مقاوم در برابر حريق باشد .

67- وجود هر گونه حوض و حوضچه آب در محوطه مدرسه ممنوع است .

68- ديوارها و كف كارگاه ها و آزمايشگاه ها بايستي از جنس مقاوم و قابل شستشو ( كاشي ، سراميك ، موزائيك و ... ) باشد ، و كف لغزنده نبوده و داراي شيب مناسب به طرف كفشوي باشد .

69-آزمايشگاه و كارگاه بايد داراي دستگاه تهويه متناسب با حجم سالن جهت تهويه هوا باشد .

70- دستورالعمل ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه مطابق با ماده 85 و تبصره ماده 96 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و دستورالعمل ايمني كار در آزمايشگاه و كارگاه نصب چند مورد تهويه در محل مناسب قابل رويت نصب گردد .

71- هر مدرسه بايد داري اتاق خدمات بهداشتي مجهز به تجهيزات كامل جهت انجام فعاليت هاي بهداشتي و تغذيه اي ( معاينات بهداشتي درماني دانش آموزان شامل ، بيماريابي ، بينايي سنجي ، شنوايي سنجي ، كمك هاي اوليه در مواقع بروز حادثه و ... ) باشد .

72- به منظور جلوگيري از ايجاد گردو غبار در محيط مدرسه ، محوطه مدرسه بايد با آسفالت يا بتون كف و نظاير آن مفروش گردد .

73- مدارس همواره بايد تشكيلاتي جهت پيگيري و حل مشكلات ايمني ( جلسه شوراي بهداشتي ) با حضور نيروهاي بهداشت داشته باشند .

74- جلسات فوق همواره ( هر ماه يكبار ) بايد تكرار شود .

75- مدير مدرسه و بهورز موظف هستند همواره آمار حوادث را طبق فرم هاي استاندارد از مركزبهداشت دريافت و ثبت نمايند .

76- كليه كودكان دوچرخه سوار بايد مقررات دوچرخه سواري را ياد بگيرند .

77- دانش آموزان بايد از والدين خود درخواست كنند دوچرخه آنها را به چراغ ، بوق ، ترمز و ... مجهز كنند و مربي بهداشت مدرسه متوالي اين برنامه مي باشد .

78- در كلاس درس هر نيم ساعت يكبار دانش آموزان حداقل 5 حركت ورزشي اصلاحي ارگونومي انجام گيرد .

79- والدين دانش آموز بايد آموزش ايمني كودكان و مدرسه را ببينند .

80- ليست وسايل كمك هاي اوليه ( طبق استاندارد ) در مدرسه و كنار جعبه هاي كمك هاي اوليه نصب باشد .

81- دانش آموزان طريق برخورد با حادثه برق گرفتگي را بدانند .

82- دانش اموزان بايد به منظور خطرات ناشي از ورزشهاي سنگين در قالب شناسنامه سلامت تست هاي ورزش را انجام داده و بر اساس نظر مربي در طي سال ورزش نمايد .

83- دانش آموزان نحوه پيشگيري از مسموميت هاي سموم و مسموميت هاي غذايي را بدانند .

به منظور كاهش مخاطرات ناشي از خودكشي ، مدرسه بايد برنامه هاي تفريحي مناسب در مدرسه و خارج از مدرسه نظير اردوها ، كلاس هاي ورزشي و ساير تجهيزات و كلاس هاي تفريحي را براي دانش آموزان برگزار نمايد .

85-خريد و فروش و انجام بازي ها با ترقه و ساير مواد آتش زا در مدرسه و اطراف مدرسه و در مسير مدرسه و خانه توسط دانش آموزان ممنوع است .

86- اندازه بلندي و قد ميزها ، به سن و قد دانش آموزان ، نوع درس با فراگيري آنها ( كلاس درس ، اتاق مطالعه ، كتابخانه ، كلاس نقاشي ، رسم و ... ) بايد مطابق استاندارد شود .

87-سطح ميزها بايد صاف و تميز بوده و موجب خيرگي چشم ها نگردد .

88-ميز و صندلي ها يا نيمكت كلاس بايد به گونه اي باشد كه هنگام نشستن دانش آموز كف پايش به آزادي به كف اتاق مماس شود و پشتي نيمكت يا صندلي كمي به عقب متمايل بوده و با سطح نيمكت زاويه اي 100 الي 105 درجه داشته باشد . ضمناً بلندي ميز بايد در سطح ساعد دانش آموز قرار گيرد .

89- ميزهاي آزمايشگاه بايد به نحوي باشد كه نسبت به حرارت و مواد شيميايي مقاوم باشد .

90- هرگز مواد شيميايي آزمايشگاه نبايد در ظروف سرباز قرار گيرند و مطابق با استانداردهاي آزمايشگاهي در محل مناسب قرار گيرد .

91- قبل از شروع فصل گرما ، شناور كولر و لوله منبع آب ذخيره پشت بام مرتباً كنترل گردد تا از صدمه زدن به سقف و ريزش تكه هايي از روكش سقف بر سر دانش آموزان جلوگيري شود .

92- به منظور پيشگيري از زنگ زدگي و لق شدن و افتادن درب ها هر چند وقت يكبار بايد دستگيره درها ، چفت و بست دستگيره هاي شيشه پنجره ها و لولاي در چك شود . به خصوص لولاها در صورت نياز روغن كاري شود .

93- چنانچه براي استفاده بهتر از فضا بالاجبار نياز به تغيير ديوارها و تيغه كشي مي باشد اين كار با نظارت نيروهاي فني سازمان نوسازي مدارس يا تحت نظر مهندسين مشخص صورت گيرد و از اصلاحات غير كارشناسانه خودداري شود .

94-كانال هاي روباز آب و فاضلاب اطراف مدارس كه در مسير تردد دانش آموزان قرار دارد بايد بر اساس استانداردهاي ايمني اصلاح و تجهيز شده و دانش آموزان آموزش لازم را در اين راستا ببينند .

95- مدارسي كه نزديك بزرگراها هستند بايد زير نظر كارشناس راهنمايي و رانندگي و اداره راه و ترابري نرده كشي و به گونه اي زنجير كشي و تابلوهاي مربوطه براي كنترل سرعت رانندگان نصب گردد و دانش آموزان آموزش لازم را توسط عبور از بزرگ راه بدانند .

96-مدرسه نبايد در جوار بيمارستان ، گورستان ، زندان ، خطوط راه آهن و بزرگراه ها قرار داشته باشد .

97- مدرسه بايد خارج از حريم كابل هاي فشار قوي برق ( هوايي يا زميني) خطوط اصلي و فرعي گازرساني ، پست هاي زميني فشار قوي ، پمپ بنزين ، محل عرضه و فروش كپسول هاي گاز ، انبارهاي مواد محترقه ، منفجره تركيبات شيميايي مانند كاغذ ، پارچه ، لاستيك ، چوب ، الياف بافت و ... نيز در مسير حوزه هاي آبريز فرعي و اصلي رودخانه واقع نشود .

98- ديوارهاي كلاس ها بايد كاملاً خشك ، بدون درز ، صاف و حداقل تا ارتفاع كف پنجره ( از سنگ مناسب استفاده شده و بقيه سطح مطابق با جدول رنگ فضاي آموزش و جداول نازك كاري رنگ آميزي گردد و تمهيدات لازم جهت جلوگيري از انتقال صوت به كلاس مجاور انجام شود .

99-براي هر دانش آموز در كلاس حداقل بايد 25/1 متر مربع سطح در نظر گرفته شود .

100- حداكثر ابعاد قابل قبول براي كلاس درس 8 متر طول و 7 متر عرض مي باشد . ارتفاع سقف كلاس نبايد از 3 متركمتر باشد .


تعداد بازدید : 371

 نسخه الکترونیک

آرشیو

تعرفه اسپانسرینگ

 
 

 نسخه الکترونیک

آرشیو

تعرفه اسپانسرینگ

عضویت در خبرنامه
E-Mail
Submit

تعرفه آگهی، ویژه نامه اتحادیه
 ایمنی و آتش نشانی تهران

............................... 

بانک اطلاعات
ساماندهی
  تماس با ما
ماهنامه تخصصی HSEE
 
ماهنامه حفاظت و ایمنی

- ویژه نامه های تخصصی

- تعرفه اسپانسرینگ
اعلام حریق


 

- ایمنی از حریق
-
امداد و نجات
-
ایمنی و بهداشت حرفه ای (
HSE)

 
logo-samandehi

آدرس: تهران، میدان رازی، خیابان هلال احمر، شماره 140 ، مجتمع تجاری اداری نگین رازی، واحد 118 اداری
شماره تلفن های موسسه:
۵۵۶۸۸۳۰۹ ، ۵۵۶۸۸۳۱۳ ، ۵۵۶۸۸۳۱۶ ، ۰۲۱-۵۵۶۸۸۳۲۰
پست الکترونیکی : info [at] iransafesec.com و iransafesec [at] gmail.com